formularzzgłoszeniowy.pdf

Opłata za stoisko uzależniona jest od jego wielkości:

stoisko do 3 m - 150 zł

stosko powyżej 3m do 6m - 250 zł

stoisko powżej 6 m - 400 zł

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny