Zarządzenie Burmistzra Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku w Gminie Wieluń Lokalnego Programu Mikrograntów.

Zarządzenie.pdf

załacznik1.pdf

załacznik2.pdf

załącznik do reguaminu.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny