Informujemy, że zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez firmę REMOST Sp. z o. o. od 19 lipca 2023 roku na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót - 1 listopada 2023 roku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny