Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie.

pp3.pdf

sp.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny