Pragniemy poinformować, że Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.: „Nianie w Wieluniu”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacja pracowników i przedsiębiorstw w rejonie,

 Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat
Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (20 kobiet, 2 mężczyzn) poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani przez 22 nianie na terenie Gminy Wieluń. Projekt zakłada finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne 22 niań sprawujących opiekę względem dziecka przez okres 6 miesięcy.

Wartość projektu: 572 632,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 486 737,62 zł

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 28.11 - 2.12.2022 r.

Regulamin

FormularzRekrutacyjny

Deklaracja

Oświadczenie

MinimalnyZakres

KartaOceny

UmowaUczestnictwa

UmowaAktywująca

WniosekRefundacyjny

Harmonogram

OświadczenieUczestnika Projektu

OświadczeniedlaCelówPodatkowych

Rodo

OświadczenieoAktywnościZawodowej

ListaObecności

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny