Zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Wieluń w 2022 roku - "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieluń do szkół w Wieluniu".

zarządzenie.pdf

formularz.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny