Burmistrz Wielunia  zawiadamia, że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ogłoszenie.pdf

prognoza.pdf

aktualizacjaprogramu.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny