Próbna gromada zuchowa „Wesołe Niedźwiadki” w Kurowie. To najmłodsza jednostka na ziemi wieluńskiej działająca przy Szkole Podstawowej im.KEN w Kurowie, której drużynową jest Pion. Julia Golańska.

5 Wieluńska Drużyna Wędrownicza "CICHOCIEMNI" im. mjr. Hieronima  Dekutowskiego  "Zapory".
Drużynowy - pwd. Grzegorz Żabicki. Drużyna liczy 19 członków. Wchodzi w skład tworzącego się 5 Szczepu Harcerskiego w Wieluniu.

4 Wieluńska Drużyna Harcerska „Watra” działa od 2014 roku zrzeszając dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat z Wielunia i okolic.

Po długim okresie regresu w wieluńskim harcerstwie, w ostatnich latach nastąpił jego ponowny rozkwit.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny