Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej artykułów z tworzyw sztucznych wraz z budową infrastruktury technicznej, budową budynków socjalno-biurowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu; instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Sieniec.

ogłoszenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny