Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.