fot. Jan Książek

 

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Franka Hoche – wieloletniego dyrektora Muzeum Okręgowego w Osterburgu. Od 2002 roku, kiedy zawarta została umowa partnerska między Osterburgiem i Wieluniem, ś.p. Frank Hoche dał się poznać jako profesjonalisa i pasjonat muzealnictwa, niezwykle zaangażowany w odkrywanie i utrwalanie historii w pamięci współczesnego pokolenia Polaków i Niemców.

Doceniamy Jego wkład w budowanie relacji między naszymi narodami i jesteśmy wdzięczni za wszystkie przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w ramach naszej współpracy, której przykładem jest wystawa „Wieluń – przerwana historia” z 2019 roku.

nekrolog.pdf

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny