Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem w dniu 28 lipca 2020 roku gwałtownych burz z gradem na terenie gminy Wieluń, Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wszczyna procedurę majacą na celu umożliwienie poszkodowanym rolnikom ubiegania się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wieluniu przed zbiorem plonów, najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

Lista dokumentów, które należy złożyć:

wniosek.pdf

oświadczenie1. pdf

oświadczenie2.pdf

wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie z 2020 roku

umowa ubezpieczenia od jednego z ryzyk w rolnictwie (jeżeli jest)

Jednocześnie informujemy, że aby uzyskać preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym, poziom szkód w uprawach musi być wyższy niż 30% wartości średniej rocznej produkcji rolnej (zarówno roślinnej jak i zwierzęcej) w gospodarstwie z trzech ostatnich lat.

Protokół z oszacowania strat będzie podstawą do ubiegania się o kredyt klęskowy.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny