W odpowiedzi na pytania dotyczące naboru do żłobka na rok 2020/2021 Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wystosował pismo do rodziców i opiekunów najmłodszych mieszkańców gminy Wieluń.

 

żłobek.pdf

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny