Zmieniamy gminę Wieluń dla Was. W ramach podziału wolnych środków przeprowadzone zostaną inwestycje.

  • bezpieczestwo
  • edukacja
  • komunalna
  • pomoc_spoeczna
  • wodocigi

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny