W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau umów z samorządami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Wieluń otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł na przebudowę ul. Popiełuszki.

https://lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=7387&fbclid=IwAR1tF4Lt5LAJHrq2tn12AxK4ceJtCr6g4ZKcpo1xAZLquEqENPrivoxW8ho

Zdjęcie i info: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny