Informujemy że w dniu 4 czerwca gmina Wieluń podpisała umowę z firmą Domax Arkadiusz Mika na przebudowę ulicy Popiełuszki na odcinku od ul. 18 Stycznia do ulicy Warszawskiej.

Zgodnie z umową wykonawca powinien przystąpić do prac w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Przebudowa będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu samochodowym i pieszym. 

 

Pierwszy etap reorganizacji ruchu, którego wprowadzenie zaplanowano na kolejny tydzień będzie polegał na ograniczeniach w następującym zakresie:

Częściowo zamknięte dla ruchu zostaną następujące odcinki:

od skrzyżowania ze zjazdem do C.H. „Era Park”, dworca PKS i Kauflanda do ul. Stodolnionej – pozostaje ruch dwukierunkowy zawężonym odcinkiem drogi do szerokości 5,50m

od ul.Stodolnianej do ronda przy ul. POW – dojazd i dojście do budynków handlowo - usługowych przy ul. Popiełuszki - tymczasową jednokierunkową drogą dojazdową, wjazd od strony ul. P.O.W

Całkowite zamknięcie ruchu dla pojazdów i pieszych:

od ronda ul. POW do ul. Głębokiej - dojazd do parkingów przy ul. Głębokiej i „Amerykanki” będzie tymczasowo możliwy od ul. Zacisze.

W pierwszym okresie robót nie będzie prowadzona przebudowa skrzyżowań z ulicami: P.O.W., Warszawską i 18 Stycznia, która również wchodzi w zakres przedmiotowego zadania (powstaną tu skrzyżowania typu rondo).

Prace na skrzyżowaniach będą prowadzone etapami, po umożliwieniu przywrócenia ruchu samochodowego odcinkami zamkniętymi w pierwszym etapie.

Po przebudowie droga będzie nadal drogą jednojezdniową. Na przebudowanym odcinku oprócz wspomnianych wcześniej trzech rond powstanie również obustronny chodnik, ścieżka rowerowa po stronie zachodniej (ciągi piesze i rowerowe zostaną oddzielone od jezdni pasem zieleni).

Na odcinku pomiędzy ulicami P.O.W. a 18 Stycznia zaprojektowano cichą nawierzchnię mającą obniżyć hałas wywołany tarciem pomiędzy nawierzchnią drogi a oponą samochodową. 

Planowany termin zakończenia prac - 31.10.2019.

Wykonawca deklaruje prowadzenie prac w taki sposób, aby ograniczenia w ruchu dotyczyły tylko niezbędnego zakresu koniecznego dla wykonania prac.

Przepraszamy za utrudnienia. Zmieniamy Wieluń dla mieszkańców!

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny