Zarządzenie Nr 82/19
Burmistrza Wielunia

z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieńcu

 

Zarządzenie Nr 82/19.pdf

Zarządzenie Nr 83/19
Burmistrza Wielunia

z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie

Zarządzenie Nr 83/19.pdf

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny