Przemarszem Pocztów Sztandarowych, Orkiestry Dętej i Pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wieluń, a następnie uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody Jubileuszu 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.


Oficjalną część uroczystości odbywającą się na Placu przed Domem Ludowym rozpoczęto wciągnięciem flagi na maszt i odegraniem Hymnu państwowego. Uroczystości stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie uświetniali swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i parlamentu, których serdecznie powitał Prezes OSP w Kurowie Józef Siciński. Dowódcą zaś uroczystości przebiegających według ceremoniału wojskowego był Dowódca Druh Maciej Drapiewski. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta OSP Kurów pod kierownictwem Igora Kobedza. Historię OSP przedstawił wiceprezes Tomasz Kącki. Podczas uroczystości przyznano wiele odznaczeń i medali. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP przyznało OSP w Kurowie Złoty Znak Związku. Przyznano medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki za wysługę lat, wzorową służbę i odznaczenia dla najmłodszych strażaków. Jednym z Druhów odznaczonych brązowym medalem za zasługi dla OSP w Kurowie był Burmistrz Wielunia Druh Paweł Okrasa. Prezes OSP w Kurowie Józef Siciński uhonorował również specjalnymi odznaczeniami nestorów jednostki, organizacje współpracujące z OSP na rzecz całej lokalnej społeczności oraz osoby wspierające OSP Kurów. W tym gronie znaleźli się:

    1.Jura Stanisław – nestor Orkiestry Dętej w Kurowie
    2. Czesław Wróbel – honorowy prezes OSP Kurów
    3. Janina Kędzia – chrzestna nowego sztandaru OSP Kurów
    4. Halina Koper – chrzestna nowego samochodu Iveco
    5. Zygmunt Adamski – chrzestny nowego samochodu Iveco
    6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kurowie na czele z obecną panią przewodniczącą Edytą Majchrowską
    7. KKS Kurów z prezesem Ryszardem Wróblem
    8. KLUB KRWIODAWCÓW przy OSP w Kurowie

Przedostatnim punktem bogatego programu uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił bogatą historię i zasługi OSP w Kurowie nie tylko dla pożarnictwa, ale w szeroko rozumianej służbie bliźniemu. Podkreślił, że obok wspierania wielu inicjatyw o charakterze społeczno – kulturalnym, OSP w Kurowie aktywnie działa na polu charytatywnym - wspierając honorowe krwiodawstwo. Burmistrz złożył także podziękowania swoim krajanom za wsparcie w swojej służbie na rzecz społeczności lokalnej, jakie otrzymuje od OSP Kurów i miejscowej ludności.

 

 • IMG_7840
 • IMG_7846
 • IMG_7856
 • IMG_7861
 • IMG_7875
 • IMG_7886
 • IMG_7939
 • IMG_7956
 • IMG_7975
 • IMG_7982
 • IMG_8052

Info i zdjęcia: Dariusz Kotarski

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny