Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje, że Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wydał Zarządzenia Zastępcze w sprawie nadania nazw ulic. Zgodnie z zarządzeniami w Wieluniu zostały zmienione nazwy trzech ulic oraz nazwa jednej ulicy w Rudzie.

Dotychczasowa ulica Biedala nosi nazwę ulicy Jana StankI, ulica Wincentego Baranowskiego zmieniła nazwę na ulicę Żołnierzy Niezłomnych, natomiast ulica 18 Stycznia w Wieluniu nosi nazwę Lecha Kaczyńskiego. Z kolei ulica 18 Stycznia w Rudzie zmieniła nazwę na Generała Władysława Andersa.

Mając świadomość konieczności zmian nazw ulic w świetle ustawy dekomunizacyjnej, Urząd Miejski w Wieluniu przeprowadził konsultacje społeczne w formie ankiet skierowanych do mieszkańców ulic kwalifikujących się do zmiany nazw. Propozycja przedstawiona przez urząd zakładała zmianę nazwy ulicy Biedala na Szarych Szeregów, a ulicy 18 Stycznia na ulicę Rudzką, czyli powrót do starej przedwojennej nazwy. Ankiety skierowane zostały również do instytucji i stowarzyszeń.

17 sierpnia 2017 roku przedstawiliśmy Radzie Miejskiej propozycje tych zmian i stosowną uchwałę. Rada Miejska propozycji nie przyjęła. W związku z tym Wojewoda w trybie zarządzenia zastępczego nadał nowe nazwy ulic, niezależnie od proponowanych przez Urząd Miejski zmian. Pozostaje uczucie niedosytu, jako że mając możliwość zmiany przez Radę Miejską nazw ulic na takie jakie chcieliśmy, nie skorzystaliśmy z prawa nam przysługującego.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wymiany dowodów osobistych uprzejmie informujemy, że artykuł piąty ustawy dekomunizacyjnej zakłada, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dokumenty będą ważne dopóki nie upłynie termin ich ważności.

zarządzeniezastępcze.pdf

zarządzeniezastępcze.pdf

zarządzeniezastępcze.pdf

zarządzeniezastępcze.pdf

Gmina Wieluń

link do kamery on-line z placu legionów

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Akceptuję pliki cookies na tej witrynie.