ologowanie

Gmina Wieluń otrzymała 1 559 051,01 złotych na adaptację dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne w ramach dofinansowania unijnego. Projekt Gminy Wieluń jest jednym z 11 projektów rewitalizacyjnych, które uzyskały unijne wsparcie.

Adaptacja budynku byłego dworca PKP Wieluń-Dąbrowa ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką.
Inwestycja obejmie modernizację budynku byłego dworca PKP Wieluń-Dąbrowa  w zakresie:  zmiany układu ścian i pomieszczeń,  zmiany funkcji pomieszczeń, termomodernizacji ścian zewnętrznych, termomodernizacji stropów, termomodernizacji ścian fundamentowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,  wymiany pokrycia dachowego, wykończenia,  instalacji, remontu nawierzchni utwardzonych, rekultywacji terenów zielonych.  
Utwardzenie terenu: planuje się kompleksowy remont istniejącej nawierzchni brukowej z kamienia polnego. W tym celu przewiduje się: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie górnej warstwy podbudowy, ułożenie nowych krawężników z kamienia, ułożenie nawierzchni brukowej z rozebranych wcześniej elementów.
Tereny zielone: planuje się rekultywację terenów zielonych i założenie nowych trawników parkowych.
Otrzymane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

listawnioskow.pdf

Dokumentacja fotograficzna:

Stan przed rozpozczęciem inwestycji:

 • IMG_0663-Small
 • IMG_0664-Small
 • IMG_0668-Small

Stan w trakcie realizacji inwestycji:

 • IMG_4621-Small
 • IMG_4622-Small
 • IMG_4624-Small
 • IMG_4626-Small
 • remont-dachu-1-Small
 • remont-dachu-2-Small
 • remont-dachu-Small
 • roboty-fundamentowe-4---Kopia-Small
 • roboty-fundamentowe-5---Kopia-Small
 • roboty-fundamentowe-8---Kopia-Small
 • roboty-fundamentowe-8-Small

Zdjęcia: UM Wieluń

Gmina Wieluń

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Akceptuję pliki cookies na tej witrynie.